Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP

 

Ubezpieczenie GAP Fakturowy i GAP AC to dobrowolne ubezpieczenia dla osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, zapewniające ochronę od ryzyka utraty wartości ubezpieczonego pojazdu na wypadek szkody całkowitej i kradzieży.

GAP Fakturowy należy zawrzeć w dniu zakupu pojazdu (data z faktury zakupu), jednak nie później niż w przeciągu 180 dni od tej daty. Ubezpieczenie zawierane jest na wartość netto – bez podatku VAT / brutto – z podatkiem VAT / netto + 50 % - wartość netto powiększona o podatek VAT w wysokości 50 % - w zależności od tego wg jakiej wartości został ubezpieczony pojazd przez podstawowy Zakład Ubezpieczeń.

GAP Auto Casco można zawrzeć maksymalnie do 30 dni od daty rozpoczęcia ochrony wskazanej w polisie AC.

 

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte pojazdy o masie całkowitej 3,5 tony, oznakowane polskimi numerami rejestracyjnymi, których wiek nie przekracza 6 lat (72 miesięcy), wartość nie przekracza 600 000 zł (z VAT).


Ubezpieczenie chroni przed ryzykiem spadku wartości pojazdu wskutek upływu czasu na wypadek wystąpienia szkody całkowitej w postaci całkowitego zniszczenia lub utraty pojazdu (w tym kradzieży)


Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkodę całkowitą pokrytą przez ubezpieczyciela AC pojazdu lub OC sprawcy.


Ubezpieczenie pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową lub sumą ubezpieczenia z polisy AC, ubezpieczonego pojazdu a wartością pojazdu w dniu wystąpienia szkody całkowitej.

 

Ubezpieczenie dostępne jest w czterech wariantach:

24 miesiące

36 miesięcy

48 miesięcy

60 miesięcy

* obowiązuje na terytorium geograficznym Europy


Suma ubezpieczenia wynosi maksymalnie:

20 000 zł dla pojazdów o wartości do 150 000 zł (z VAT) + bonus

60 000 zł dla pojazdów o wartości do 300 000  zł (z VAT) + bonus

80 000 zł dla pojazdów o wartości od 50 001 zł (z VAT) do 300 000 zł (z VAT) + bonus

120 000 zł dla pojazdów o wartości od 100 001 zł (z VAT) do 350 000 zł (z VAT) + bonus

140 000 zł dla pojazdów o wartości od 150 001 zł (z VAT) do 400 000 zł (z VAT) + bonus

200 000 zł dla pojazdów o wartości od 250 001 zł (z VAT) do 600 000 zł (z VAT) + bonus

Bonus (5 000 zł) to dodatkowe świadczenie należne w okresie 3 miesięcy od daty wystąpienia szkody całkowitej, przeznaczone na wynajem pojazdu zastępczego, przejazdy taxi/pociągami lub przelot samolotem.

 

Dokumenty wymagane do zawarcia polisy:

Dowód rejestracyjny, 

Polisa ubezpieczeniowa AC w pełnym zakresie, 

Faktura zakupu (w przypadku ubezpieczenia GAP Fakturowy)

 

Czy ubezpieczeniem można objąć samochód kupiony w leasingu?

·     Tak, w zależności od decyzji Ubezpieczającego zostanie zawarte na rzecz Leasingobiorcy lub Leasingodawcy.

·     Samochody których wartość przekracza 600.000 (z VAT) mogą być objęte ubezpieczeniem GAP za indywidulaną zgodą ubezpieczającego.

Filtruj wyniki

Logo volkswagen
Logo vwuzytkowe
Logo vfs
Logo audi
Logo skoda
Logo seat
Logo castrol
Logo cnp
Logo dwa
Logo sikkens